Xuất khẩu ước tính gần 5 tỷ USD trong 2 tháng đầu 2018

[TheBusinessVietNam] Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm cả nước ước xuất siêu 1,08 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,68 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,76 tỷ USD.

Xuất khẩu gần 5 tỷ USD, xuất siêu vượt hơn 1 tỷ USD


Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2/2018 ước đạt 13,40 tỷ USD, giảm 33,7% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 3,76 tỷ USD, giảm 36,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,64 tỷ USD, giảm 32,7%.

Nguyên nhân do tháng 2 chỉ có 28 ngày, lại là tháng Tết Nguyên đán có thời gian nghỉ Tết kéo dài nên kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều giảm nhiều so với tháng trước. 

Mặc dù vậy, tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt tới 33,62 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,66 tỷ USD, tăng 25,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,96 tỷ USD, tăng 21,8%.

Đáng chú ý kim ngạch xuất khẩu các số mặt hàng chủ lực đều tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Điện thoại và linh kiện đạt 6,6 tỷ USD, tăng 41,7%; hàng dệt may đạt 4,3 tỷ USD, tăng 22,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 4 tỷ USD, tăng 19,2%; giày dép đạt 2,3 tỷ USD, tăng 11,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,1 tỷ USD, tăng 19,5%; thủy sản đạt 1,1 tỷ USD, tăng 20,4%; rau quả đạt 604 triệu USD, tăng 43,4%; gạo đạt 413 triệu USD, tăng 32,1% (lượng tăng 14,6%)...

 


Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 giảm mạnh so với tháng 1, nhưng tổng 2 tháng đầu năm 2018 vẫn tăng 19% so với cùng kỳ (Ảnh nguồn: BaoDauTu)


Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2 ước đạt 12,50 tỷ USD, giảm 37,6% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,00 tỷ USD, giảm 40%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,50 tỷ USD, giảm 35,9%. Nguyên nhân chính cũng bởi tháng 2 là tháng Tết.

Tuy nhiên, tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 13,34 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,20 tỷ USD, tăng 14,5%.

Đáng chú ý, Trung Quốc vẫn là đối tác thường mại lớn nhất của Việt Nam với xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này trong 2 tháng đầu năm ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng 64,8% so với cùng kỳ; trong khi nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc đạt 9,4 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy sau khi xuất siêu 180 triệu USD trong tháng 1, cả nước ước tiếp tục xuất siêu 900 triệu USD trong tháng 2. Tính chung 2 tháng đầu năm xuất siêu 1,08 tỷ USD.

Tuy nhiên, thành tích này là do khu vực khu vực có vốn đầu tư nước ngoài khi mà nếu tính cả dầu thô, khu vực này xuất siêu 4,76 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm; trong khi khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,68 tỷ USD.

 

Nguồn: ThoiBaoNganHang

Bài viết cùng chuyên mục
Cải cách tiền lương mới mà người lao động cần biết

Tăng lương hưu cho người lao động, tăng lương cơ sở và chi thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc cho cán bộ,...

Tình hình kinh tế khởi sắc nhưng nợ thuế lại tăng

Mặc dù tình hình kinh tế trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến phát triển, song nợ thuế lại vẫn còn khá cao gây...

Bình luận
Gửi bài

Thuật ngữ kinh tế

 • Institutional investor – Pháp đoàn đầu tư.

  Một tổ chức đầu tư tài sản riêng hoặc những tài sản do các tổ chức khác uỷ thác nắm giữ. Những nhà đầu tư như vậy thường là các quỹ hưu trí, các công ty bảo hiểm, ngân hàng và...
 • Privatization – Tư nhân hóa.

  Nói chung nghĩa là việc chuyển sở hữu công ty từ các nhà đầu tư công cộng sang các nhà đầu tư tư nhân. Tư nhân hóa thường gắn liền với tái cơ cấu kinh tế trong đó các doanh...
 • CEO - Tổng giám đốc điều hành (Chief Executive Officer)

  Là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan. CEO phải báo cáo trước hội đồng quản trị của tổ chức đó....
 • BOT - Dự án BOT

  Là dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (tiếng Anh là Built – Operation - Transfer), là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây...
 • Treasury Bonds - Tín phiếu kho bạc

  Là loại giấy nợ do chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước và là một công cụ trong những công cụ quan trọng để Ngân hàng...
Len dau trang