Nhân viên kinh doanh miền Bắc
Nhân viên kinh doanh miền Bắc
[UNILEVER TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MIỀN BẮC] - Hải Dương: Huyện Thanh Hà, Huyện Gia Lộc, Huyện Cẩm Giàng, Huyện Kinh Môn (01 bạn mỗi khu vực) - Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy (03 bạn) - Hà Nội: Huyện Thường Tín, Quận Thanh Xuân,...
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Hà Nội (Cầu Giấy)
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Hà Nội (Cầu Giấy)
80% thời gian trên thị trường, 20% tại Nhà phân phối LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU/THÁNG
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Bến Tre (Ba Tri)
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Bến Tre (Ba Tri)
80% thời gian trên thị trường, 20% tại Nhà phân phối LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU/THÁNG
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Long An (Tân An)
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Long An (Tân An)
80% thời gian trên thị trường, 20% tại Nhà phân phối LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU/THÁNG
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Tiền Giang (Chợ Gạo, Cai Lậy)
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Tiền Giang (Chợ Gạo, Cai Lậy)
80% thời gian trên thị trường, 20% tại Nhà phân phối LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU/THÁNG
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Kiên Giang (Hà Tiên, Rạch Giá, Tân Hiệp)
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Kiên Giang (Hà Tiên, Rạch Giá, Tân Hiệp)
80% thời gian trên thị trường, 20% tại Nhà phân phối LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU/THÁNG
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Cà Mau (Thới Bình, Năm Căn)
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Cà Mau (Thới Bình, Năm Căn)
80% thời gian trên thị trường, 20% tại Nhà phân phối LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU/THÁNG
Gửi bài

Thuật ngữ kinh tế

 • Current Assets - Tài sản lưu động

  Là tài sản dự kiến được sử dụng trong thời gian ngắn (thuờng là 1 năm), bao gồm: tiền, tương đương tiền, tài khoản phải thu, kho, phần của các tài khoản trả trước đó sẽ được sử...
 • Leverage – Đầu cơ vay nợ.

  Việc một công ty sử dụng tài sản đi vay để tăng lợi suất trên vốn cổ phần của các cổ đông, với hy vọng lãi suất phải chịu sẽ thấp hơn lợi nhuận trên số tiền đi vay.
 • CEO - Tổng giám đốc điều hành (Chief Executive Officer)

  Là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan. CEO phải báo cáo trước hội đồng quản trị của tổ chức đó....
 • Monopoly – Độc quyền.

  Sự kiểm soát của một công ty đối với một sản phẩm tại một thị trường nhất định, cho phép công ty này ấn định giá vì không hề có cạnh tranh.
 • Interest Rate Range - Biên độ lãi suất

  Khi khách hàng đã kí hợp đồng tín dụng sẽ tính luôn biên độ lãi suất về thời điểm đó, biên độ lãi suất sẽ không thay đổi trong suốt thời gian vay mà chỉ lãi suất cho vay thay...
Len dau trang