Nhân Viên S.E.O Website
Nhân Viên S.E.O Website
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM BOOKING
Nhân viên kinh doanh miền Bắc
Nhân viên kinh doanh miền Bắc
[UNILEVER TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MIỀN BẮC] - Hải Dương: Huyện Thanh Hà, Huyện Gia Lộc, Huyện Cẩm Giàng, Huyện Kinh Môn (01 bạn mỗi khu vực) - Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy (03 bạn) - Hà Nội: Huyện Thường Tín, Quận Thanh Xuân,...
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Hà Nội (Cầu Giấy)
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Hà Nội (Cầu Giấy)
80% thời gian trên thị trường, 20% tại Nhà phân phối LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU/THÁNG
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Bến Tre (Ba Tri)
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Bến Tre (Ba Tri)
80% thời gian trên thị trường, 20% tại Nhà phân phối LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU/THÁNG
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Long An (Tân An)
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Long An (Tân An)
80% thời gian trên thị trường, 20% tại Nhà phân phối LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU/THÁNG
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Tiền Giang (Chợ Gạo, Cai Lậy)
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Tiền Giang (Chợ Gạo, Cai Lậy)
80% thời gian trên thị trường, 20% tại Nhà phân phối LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU/THÁNG
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Kiên Giang (Hà Tiên, Rạch Giá, Tân Hiệp)
[Unilever] Nhân viên kinh doanh thị trường tại Kiên Giang (Hà Tiên, Rạch Giá, Tân Hiệp)
80% thời gian trên thị trường, 20% tại Nhà phân phối LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU/THÁNG
Gửi bài

Thuật ngữ kinh tế

 • Bad Debt - Nợ xấu

  Là các khoản nợ dưới chuẩn, có thể quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của chủ nợ, điều này thường xảy ra khi các con nợ đã tuyên bố phá sản hoặc...
 • Credit Balance - Dư nợ tín dụng

  Là số tiền còn lại tại một thời điểm nào đó mà doanh nghiệp/cá nhân vay tổ chức tín dụng. Dư nợ tín dụng không được vượt hạn mức tín dụng (LOC)  
 • Profit Before Tax - Lợi nhuận trước thuế

  Là lợi nhuận đạt được trong quá trình kinh doanh, chưa trừ đi phần thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.  
 • Treasury Bonds - Tín phiếu kho bạc

  Là loại giấy nợ do chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước và là một công cụ trong những công cụ quan trọng để Ngân hàng...
 • Note – Kỳ phiếu

  Chứng nhận do một công ty hoặc chính phủ phát hành ghi rõ số lượng một khoản vay, lãi suất phải trả và thế chấp trong trường hợp không thanh toán được. Thời hạn thanh toán...
Len dau trang