Banner

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1/7/2024

Thứ tư, 20/12/2023 15:36 (GMT+7)

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận, chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định. Ảnh: Nam Khánh.

Sau phiên họp thứ 2 về tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 6%.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia Lê Văn Thanh, cho biết hội đồng đã thống nhất mức tăng tiền lương 6%. Đây là mức phù hợp và được sự thống nhất của các thành viên, trong đó có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Việc tăng lương thực hiện từ 1/7/2024.

Với mức tăng lương tối thiểu vùng này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên để người lao động nâng cao năng suất, cùng doanh nghiệp vượt khó.

Hiện lương tối thiểu vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 4,16 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,64 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 3,25 triệu đồng/tháng.

- Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 6% từ ngày 1/7/2024 (triệu đồng/tháng):


Lương tối thiểu hiện tại Dự kiến từ 1/7/2024
Vùng I 4,68 4,96
Vùng II 4,16 4,41
Vùng III 3,64 3,86
Vùng IV 3,25 3,45

Nếu đề xuất được duyệt, lương tối thiểu vùng I sẽ tăng lên 4,96 triệu đồng/tháng (+280.000 đồng); vùng II tăng lên 4,41 triệu đồng/tháng (+250.000 đồng); vùng III tăng lên 3,86 triệu đồng/tháng (+220.000 đồng); vùng IV tăng lên 3,45 triệu đồng/tháng (+200.000 đồng).

Với lương tối thiểu vùng theo giờ, Hội đồng Tiền lương quốc gia cũng thống nhất phương án tăng thêm 6% từ ngày 1/7/2024.

Cụ thể, vùng I tăng từ 22.500 đồng/giờ lên 23.800 đồng/giờ; vùng II tăng từ 20.000 đồng/giờ lên 21.000 đồng/giờ; vùng III tăng từ 17.500 đồng/giờ lên 18.600 đồng/giờ; vùng IV tăng từ 15.600 đồng/giờ lên 16.600 đồng/giờ.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds