Banner

CII lại tặng tiền nếu cổ đông đi họp

Thứ tư, 10/1/2024 15:09 (GMT+7)

Tương như những kỳ họp Đại hội đồng cổ đông trước đó, CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM tiếp tục thông báo tri ân tiền mặt cho cổ đông tham dự hoặc ủy quyền đi họp.

Số tiền cổ đông nhận được khi tham gia sự kiện tùy thuộc vào lượng cổ phần nắm giữ. Ảnh: WinSun.

CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa có thư gửi cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Theo đó, cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự sẽ được công ty tặng quà tri ân bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu.

Thành viên ban tổ chức đại hội sẽ liên hệ với cổ đông để lấy xác nhận và thông tin chuyển khoản. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cổ đông trong vòng 24 giờ sau khi ban tổ chức nhận được tin nhắn/email xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.

Đây không phải lần đầu CII dùng tiền mặt để tri ân cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ. Năm ngoái, công ty cũng sử dụng cách thức này 2 lần để khích lệ cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường.

Dẫu vậy, không ít lần đại hội của CII diễn ra bất thành do số lượng cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự thấp hơn mức quy định.

Theo kế hoạch, CII sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 vào ngày 31/1. Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (gói 2) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua; điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng (gói 1).

Mới đây, CII đã thông báo kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng (trái phiếu CII42301) của cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 28/12/2023. Cụ thể, trong tổng số lượng chào bán là hơn 28,4 triệu trái phiếu đã có hơn 16,92 triệu trái phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền, còn lại gần 11,48 triệu trái phiếu chưa phân phối.

Số trái phiếu còn lại trên, CII sẽ chào bán tiếp cho cán bộ, nhân viên của tổ chức phát hành với điều khoản và điều kiện tương tự như chào bán cho cổ đông hiện hữu.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds