Banner

Cổ đông doanh nghiệp chuyên bán vàng mã sắp nhận cổ tức 100%

Thứ năm, 7/12/2023 10:32 (GMT+7)

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái, doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn chứng khoán, đã thông qua mức cổ tức 100% cho niên độ 2022-2023 (50% tiền mặt, 50% cổ phiếu).

Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cổ đông CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) đã thông qua mức cổ tức 100% cho niên độ 2022-2023 (kết thúc ngày 30/9/2023). Trong đó 50% cổ tức sẽ được trả bằng tiền và 50% trả bằng cổ phiếu, tức mỗi cổ phiếu nhận về 5.000 đồng và 0,5 cổ phiếu mới.

Với hơn 10,05 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi hơn 100 tỷ đồng để trả cổ tức, bao gồm 50 tỷ thanh toán tiền mặt và 50 tỷ đồng mệnh giá phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu.

Đây là lần thứ 2 doanh nghiệp này chi trả cô tức với tỷ lệ 100% cho cổ đông từ thời điểm niêm yết. Niên độ tài chính vừa rồi, Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái ăn nên làm ra khi ghi nhận doanh thu đạt 611 tỷ đồng và lãi sau thuế 114 tỷ, vượt lần lượt 5% và 63% so với mục tiêu đề ra.

KQKD CỦA DOANH NGHIỆP VÀNG MÃ DUY NHẤT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN
Nguồn: BCTC DN; Niên độ kinh doanh kết thúc ngày 30/9 hàng năm
NhãnNăm 2016Năm 2017Năm 2018Năm 2019Năm 2020Năm 2021Năm 2022Năm 2023
Doanh thu thuần tỷ đồng 323272389365376518657611
Lãi ròng
191535213057106114

Đáng chú ý, sang niên độ tài chính 2023-2024 tiếp theo, doanh nghiệp này đã hạ kỳ vọng doanh thu về 560 tỷ đồng, giảm 8% và lãi sau thuế đạt tối thiểu 70 tỷ đồng, giảm 39%. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu cũng là 35%.

ĐHĐCĐ thường niên cũng thông qua phương án phát hành 190.681 cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt công ty. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Ngoài ra, doanh nghiệp đã hoàn thành bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Huy Thông và ông Trần Thanh Hà, nâng tổng số lượng thành viên HĐQT lên 5 người.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds