Banner

Cổ đông Novaland đồng ý phát hành 1,37 tỷ cổ phiếu để trả nợ và lương

Thứ tư, 3/1/2024 06:00 (GMT+7)

Gần 14.000 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ, thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty và công ty con, đồng thời trả lương cho nhân viên.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc điều chỉnh các phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu theo phương án lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, đối với việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Novaland sẽ phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu cho 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm nay. Các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Với giá mỗi cổ phiếu không thấp hơn 10.000 đồng, doanh nghiệp dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng.

Sau khi phát hành thành công, Novaland sẽ dùng số tiền thu được để góp thêm vốn vào công ty con nhằm tái cơ cấu nợ và chi trả các khoản nợ đến hạn, cũng như thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư. Nguồn vốn này cũng được dùng để thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của công ty con, đồng thời bổ sung vốn lưu động của công ty và/hoặc công ty con.

Bên cạnh đó, Novaland sẽ phát hành thêm tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:6 với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với hơn 11.700 tỷ đồng dự kiến thu được, Novaland sẽ ưu tiên tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên, chi phí vận hành chung của công ty và/hoặc công ty con. Doanh nghiệp cũng sẽ góp vốn vào công ty con và thực hiện các dự án do công ty là chủ đầu tư.

Ngoài ra, cổ đông Novaland cũng thông qua phương án phát hành ESOP năm 2022 và 2023 dành cho thành viên HĐQT, người lao động của Novaland và công ty con theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng sẽ do HĐQT quyết định, và đạt tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Novaland tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu do HĐQT phê duyệt.

Đợt phát hành ESOP năm 2022 dự kiến chậm nhất đến hết quý II/2024, ESOP năm 2023 khả năng sẽ đến hết năm 2024 hoặc theo quyết định của HĐQT. Số cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Trên thị trường, kết thúc phiên 2/11, thị giá mã NVL đang dừng ở mức 16.750 đồng/cổ phiếu, tăng gần 30% kể từ tháng 11 đến nay nhưng vẫn thấp hơn 24% so với đỉnh năm 2023 đạt được hồi đầu tháng 9. Mức giá hiện tại cũng cao hơn 67,5% so với giá tối thiểu chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong các phương án phát hành cổ phiếu kể trên.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds