Banner

Công ty chứng khoán bị xử phạt vì cho khách hàng mua khống

Thứ bảy, 20/1/2024 16:19 (GMT+7)

CTCP Chứng khoán Việt Tín bị phạt 270 triệu đồng, trong đó 125 triệu đồng vì hành vi cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Việt Tín tổng số tiền 270 triệu đồng với 3 lỗi vi phạm.

Trong đó, lỗi vi phạm bị xử phạt cao nhất là 125 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng hàng. Cụ thể, Chứng khoán Việt Tín đã cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

Công ty còn bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN bằng văn bản trong 3 ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện đầu tư vượt quá hạn mức theo quy định. Cuối cùng, công ty bị xử phạt 60 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi nhận được văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có quyết định về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trước đó, UBCKNN cũng quyết định xử phạt CTCP Xây dựng số 1 Việt Phong 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; BCTC năm 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Công ty cũng gửi nội dung công bố không đúng thời hạn cho HNX đối với BCTC bán niên 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022.

Mức phạt 92,5 triệu đồng cũng được áp dụng đối với CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES do công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu gồm BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2022; BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; các BCTC quý I, quý II, quý III/2023; các BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2022, 2023; Báo cáo thường niên 2022.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds