Banner

Điều kiện miễn thuế thu nhập cho cá nhân, doanh nghiệp tại TP.HCM

Thứ tư, 7/2/2024 11:48 (GMT+7)

Chính phủ đã hành Nghị định số 11 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Nghị định số 11 quy định rõ phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT tại TP.HCM. Ảnh: Cao Nguyên.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2024 trong đó có các quy định về lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT); miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên địa bàn TP.HCM.

Đây là các quy định liên quan một số điều thuộc Nghị quyết số 98/2023 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

Miễn thuế thu nhập cho doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cụ thể, về việc miễn thuế TNDN trên địa bàn TP.HCM, Nghị định quy định doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TP.HCM sẽ được miễn thuế TNDN với các khoản thu này.

Thời gian miễn thuế là 5 năm tính từ thời điểm phát sinh thuế phải nộp trong thời gian Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội có hiệu lực. Sau khi Nghị quyết số 98/2023 hết hiệu lực mà thời gian miễn thuế theo Nghị định này chưa kết thúc thì doanh nghiệp vẫn được miễn thuế đến khi hết hạn 5 năm.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian miễn hoặc thuộc diện miễn thuế TNDN theo điều kiện khác với quy định tại Nghị định này thì doanh nghiệp sẽ được lựa chọn một trong hai.

Nghị định của Chính phủ cũng nhấn mạnh trong thời gian Nghị quyết số 98/2023 có hiệu lực, tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP.HCM cũng được miễn thuế TNDN đối với khoản thu nhập này. Tuy nhiên, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP.HCM phải đáp ứng quy định của HĐND TP về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Với điều kiện để miễn thuế thu nhập cho cá nhân, Nghị định nêu rõ trong thời gian Nghị quyết số 98/2023 có hiệu lực, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP.HCM sẽ được miễn thuế TNCN với khoản thu nhập này.

Phần thu nhập được miễn thuế bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp, nhưng loại trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định. Trường hợp bán cả doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì phải kê khai và nộp thuế TNCN theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn và kê khai với cơ quan thuế thực hiện theo pháp luật về thuế TNCN, pháp luật về quản lý thuế.

Xác định trần lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng dự án BT

Bên cạnh 2 quy định trên, Nghị định số 11 của Chính phủ cũng có quy định về căn cứ xác định trần lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng, trần tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu với các dự án BT trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, lãi suất tham khảo đề xuất trần lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng sẽ căn cứ theo lãi suất cho vay bình quân trung hạn, dài hạn của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP cung cấp gồm: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank; hoặc lãi suất vốn vay của các dự án BT tương tự (nếu có).

Chính phủ đã ban hành Nghị định xác định trần lãi suất vốn vay sau thời gian xây dựng với các dự án BT trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân của các doanh nghiệp liên quan dự án BT trên địa bàn TP.HCM sẽ do Sở, ngành chuyên môn thuộc UBND TP được giao tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND TP.HCM.

Theo Nghị định, thời gian tính lãi vay sau thời gian xây dựng dự án BT được tính từ thời điểm dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng đến thời điểm hoàn thành thanh toán cho nhà đầu tư. Lãi vay sau thời gian xây dựng của phần vốn vay đã được Nhà nước thanh toán sẽ chấm dứt kể từ thời điểm Nhà nước thanh toán tiền cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thời gian nhà đầu tư nộp hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án BT hoàn thành chậm so với thời gian quy định tại Nghị định này sẽ không được tính trong thời gian tính lãi vay kể trên.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định nguyên tắc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công. Trong đó, Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định.

Cơ quan ký kết hợp đồng dự án BT mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Thanh toán vốn của Kho bạc Nhà nước sẽ được thực hiện tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán của cơ quan ký kết hợp đồng BT theo quy định. Tổng số vốn thanh toán cho dự án BT không được vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho dự án khi có đủ điều kiện thanh toán, hồ sơ thanh toán theo quy định.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds