Banner

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ tụt dốc

Thứ bảy, 2/12/2023 15:56 (GMT+7)

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 11 tháng năm nay ước đạt 227.596 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ tăng 2% nhưng doanh thu bảo hiểm nhân thọ giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Bộ Tài chính vừa đã có thông tin cập nhật về thị trường bảo hiểm Việt Nam sau giai đoạn nhiều biến động liên quan các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết với ngân hàng.

Theo cơ quan quản lý, trong năm nay, thị trường bảo hiểm đã gặp một số khó khăn nhất định. Tuy vậy, với việc triển khai hàng loạt chính sách của Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế nói chung và việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo hiểm, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực và được kỳ vọng tiếp tục đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Thực tế, thời gian qua, bảo hiểm đã và đang chứng tỏ vai trò góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội và thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng được đánh giá là còn nhiều dư địa để phát triển.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/11, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 82 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 29 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Ngoài ra, thị trường còn 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm hiện ước đạt 913.336 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 762.580 tỷ, tăng 12,78% và tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 190.227 tỷ đồng, tăng 7,09%.

Về doanh thu, tổng doanh thu phí bảo hiểm từ đầu năm đến nay ước đạt 227.596 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ tăng 2%, bảo hiểm nhân thọ giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2022. Số chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 86.467 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước.

DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM TỤT DỐC SAU NHIỀU NĂM TĂNG TRƯỞNG DƯƠNG LIÊN TIẾP
Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm (nhân thọ + phi nhân thọ) 9 tháng đầu năm 2023. Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng hợp.
Nhãn2017201820192020202120222023
Tăng trưởng so với năm trước % 182220141317-7

Trước đó, số liệu của Tổng cục thống kê cho biết tổng doanh thu phí bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ) riêng quý III năm nay đã giảm 10% so với cùng kỳ, ước đạt 52.900 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng từ đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 165.600 tỷ đồng, giảm gần 7% và là lần suy giảm đầu tiên sau gần một thập kỷ tăng trưởng dương liên tục.

Trong năm nay, Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Trong đó, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và chủ trì ban hành 1 Thông tư quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và các Nghị định hướng dẫn. Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ thúc đẩy sự phát triển an toàn, ổn định, bền vững của thị trường bảo hiểm.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng cường sự minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm.

Đồng thời, Bộ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng tới quản lý, giám sát bảo hiểm dựa trên cơ sở quản trị rủi ro; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp với các cơ quan liên quan trong phát triển.

Một giải pháp quan trọng được đặt ra là tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds