Banner

Giá mua điện mặt trời mái nhà cao nhất 2.231 đồng/kWh

Thứ ba, 9/1/2024 16:41 (GMT+7)

Giá mua điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà trong năm 2024 được EVN đưa ra từ 1.999 đồng/kWh đến 2.231 đồng/kWh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông báo gửi các đơn vị điện lực về giá mua điện mặt trời năm 2024 từ hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Cụ thể, đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ từ ngày 1/6/2017 đến ngày 30/6/2019, giá mua điện (chưa gồm thuế VAT) trong năm 2024 sẽ là 2.231 đồng/kWh, tương đương 9,35 UScents/kWh.

Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn 1/7/2019 đến 31/12/2020, giá mua điện (chưa gồm VAT) trong năm nay là 1.999 đồng/kWh, tương đương 8,38 USccnts/kWh.

Mức giá được EVN đưa ra căn cứ vào tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 29/12/2023 áp dụng cho ngày cuối cùng của năm 2023. Trong đó, 1 USD đổi 23.866 đồng, EVN thông báo giá mua điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà năm 2024 theo từng trường hợp.

Năm ngoái, giá mua điện mặt trời mái nhà là 2.207 đồng/kWh (chưa gồm VAT), tương đương 9,35 UScents/kWh, với hệ thống điện mặt trời mái nhà vận hành phát điện trước ngày 1/7/2019.

Còn đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn 1/7/2019 đến 31/12/2020, giá mua điện trong năm 2023 là 1.978 đồng/kWh (chưa gồm VAT), tương đương 8.38 Uscents/kWh.

Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Hàng năm, căn cứ vào tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày cuối cùng của năm trước, Bộ Công Thương sẽ ban hành giá mua bán điện mặt trời đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo.

Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời này được tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds