Banner

Hà Nội tăng giá nước sạch sinh hoạt từ 1/7

Thứ hai, 10/7/2023 15:49 (GMT+7)

Sau 10 năm, Hà Nội chính thức tăng giá nước sạch trên địa bàn từ ngày 1/7. Đến ngày 1/1/2024, giá nước tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng, cao nhất là 29.000 đồng/m3.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Theo đó, phê duyệt phương án điều chỉnh tăng giá nước sạch từ ngày 1/7. Đến ngày 1/1/2024, giá nước tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng.

Cụ thể, giá bán lẻ nước sinh hoạt 10 m3 đầu tiên tăng từ 5.973 đồng/m3 lên 7.500 đồng/m3 và năm 2024 lên 8.500 đồng/m3/hộ/tháng. Hộ gia đình sử dụng 10-20 m3/tháng, giá nước sẽ tăng từ 7.052 đồng/m3 lên 8.800 đồng/m3 và lên 9.900 đồng/m3 vào năm 2024; sử dụng 20-30 m3, giá tăng từ 8.669 đồng/m3 lên 12.000 đồng/m3 và lên 16.000 đồng/m3 vào năm 2024...

Với khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và phục vụ mục đích công cộng, giá nước sạch từ 1/7 là 12.000 đồng/m3 và đến năm 2024 tăng lên 13.500 đồng/m3. Với cơ sở sản xuất, giá nước áp dụng từ 1/7 là 15.000 đồng/m3, đến 2024 sẽ tăng lên 16.000 đồng/m3.

Giá nước cho hoạt động kinh doanh dịch vụ từ hơn 22.000 đồng/m3 sẽ tăng từ ngày 1/7 lên 27.000 đồng/m3 và tiếp tục tăng lên 29.000 đồng/m3 vào năm 2024.

Theo thông tin về tình hình cấp nước cho dịp hè năm 2023 của Sở Xây dựng Hà Nội, tổng nhu cầu sử dụng nước sạch toàn thành phố hiện nay ước tính 1,15-1,25 triệu m3/ngày đêm. Vào hè, nhu cầu sử dụng nước sạch tăng 5-10%, lên 1,25-1,35 triệu m3/ngày đêm. Trong khi đó, tổng công suất cấp nước từ các nhà máy tập trung đạt khoảng 1,53 triệu m3/ngày đêm.

GIÁ NƯỚC SẠCH THAY ĐỔI TỪ NGÀY 1/7 ĐẾN HẾT NĂM 2024

Nhãn Nước sinh hoạt (10 m3 đầu) Nước sinh hoạt (10-20 m3) Nước sinh hoạt (20-30 m3) Nước sinh hoạt (30 m3 trở lên) Cơ quan HCNS Phục vụ công cộng Sản xuất Kinh doanh dịch vụ
Trước 1/7 đồng/m3 5937 7052 8669 15929 9955 9955 11615 22068
Từ 1/7 đến 31/12
7500 8800 12000 24000 12000 12000 15000 27000
Năm 2024
8500 9900 16000 27000 13500 13500 16000 29000

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn xuất phát từ những nhu cầu cấp thiết thực tế, phù hợp với chủ trương của Nhà nước về đẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ nước sạch và chủ trương xã hội hóa công tác sản xuất kinh doanh nước sạch.

Các hộ dân ở vùng nông thôn cũng được cung cấp nước sạch và đảm bảo mặt bằng giá giữa khu vực thành thị và nông thôn. Chất lượng nguồn nước sạch sinh hoạt được nâng cao, sức khỏe người dân ở các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được cải thiện.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds