Banner

HAGL lại thay đổi danh sách nhà đầu tư nhận phát hành cổ phiếu

Thứ tư, 17/1/2024 15:16 (GMT+7)

Hai tổ chức là Thaigroup và Chứng khoán LPBank giữ nguyên lượng cổ phiếu muốn mua trong khi nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Đức Quân Tùng đã rút khỏi danh sách.

HAGL có lần thứ 3 thay đổi danh sách nhà đầu tư nhận phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Ảnh: HAG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, theo danh sách mới, Công ty CP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 4,73% vốn điều lệ. Công ty CP Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 4,92% vốn. Và nhà đầu tư Lê Minh Tâm dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 2,65% vốn điều lệ.

Như vậy, so với danh sách nhà đầu tư nhận phát hành cổ phiếu trước đó của HAGL, 2 tổ chức là Thaigroup và Chứng khoán LPBank vẫn giữ nguyên lượng cổ phiếu muốn mua, trong khi nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Đức Quân Tùng đã rút khỏi danh sách, thay bằng nhà đầu tư Lê Minh Tâm.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Quân Tùng là cá nhân duy nhất dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu HAG. Ông Tùng cũng chính là nhân sự mới được bổ nhiệm làm Quyền tổng giám đốc của Chứng khoán LPBank. Trong khi Chủ tịch HĐQT Chứng khoán LPBank mới được bổ nhiệm từ tháng 12/2023 vừa qua cũng có tên Lê Minh Tâm (sinh năm 1971).

Trong tháng 11/2023, HAGL cũng đã có 2 đợt thông báo về việc thay đổi danh sách nhà đầu tư nhận phát hành cổ phiếu.

Lần thay đổi đầu tiên vào ngày 23/11/2023, HAGL công bố danh sách 3 nhà đầu tư tham gia gồm Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát; Chứng khoán LPBank và ông Nguyễn Đức Quân Tùng.

Tới ngày 29/11, doanh nghiệp công bố lại danh sách 3 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành gồm Thaigroup; Chứng khoán LPBank và ông Nguyễn Đức Quân Tùng.

Liên quan đến nhà đầu tư cá nhân Lê Minh Tâm, HĐQT công ty HAGL cho biết người này không có quan hệ gì với lãnh đạo thuộc HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát của HAGL và cũng không giữ chức vụ gì tại công ty.

Về kế hoạch sử dụng số vốn khoảng 1.300 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trên, ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do HAGL phát hành (khoảng 330,5 tỷ đồng), cơ cấu lại các khoản nợ vay tại TPBank cho công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang (khoảng 269,5 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (khoảng 700 tỷ đồng).

Thời gian giải ngân cho số tiền thu được từ đợt phát hành trên đã được HĐQT của HAGL điều chỉnh thành năm 2024.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds