Banner

Khung giá điện dự kiến sửa còn 5 bậc, cao nhất 3.456 đồng/kWh

Thứ sáu, 7/7/2023 13:29 (GMT+7)

Cách tính tiền điện sinh hoạt dự kiến được rút xuống còn 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay và giá điện ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) là 3.456 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT).

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo dự thảo, cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn 5 bậc.

Theo đó, dự thảo mới vẫn không có nhiều thay đổi so với phương án đã được đưa ra để lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương trước đây, khi tiếp tục đề xuất biểu giá bán lẻ điện cho hộ sinh hoạt với 5 bậc thang, thay vì 6 như hiện hành và giá điện ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) khoảng 3.456 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT).

Cụ thể, Bộ Công Thương muốn giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu 0-100 kWh, 101-200 kWh và 201-300 kWh. Giá điện cho các bậc 401-700 kWh và 700 kWh trở lên được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp.

Như vậy, với phương án 5 bậc này thì giá bán lẻ điện bình quân mới ở bậc có mức thấp nhất là 1.728 đồng/kWh và bậc cao nhất là 3.456 đồng/kWh. Trong đề án trước đây, Bộ Công Thương cho rằng ưu điểm của phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện. Nhược điểm là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng thêm.

Bộ Công Thương đề xuất cách tính tiền điện sinh hoạt
Bậc 1 (100 kWh đầu tiên)1.678 đồng/kWh
Bậc 2 (101-200 kWh)2.014 đồng/kWh
Bậc 3 (201-400 kWh)2.536 đồng/kWh
Bậc 4 (401-700 kWh)3.020 đồng/kWh
Bậc 5 (701 kWh trở lên)3.356 đồng/kWh

Phương án này cũng giúp hạn chế được một phần tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa. Số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội cũng không thay đổi khi áp dụng cơ cấu biểu giá mới.

Giá bán điện cho sản xuất, kinh doanh và hành chính sự nghiệp cũng thay đổi. Việc phân bổ chi phí của ngành điện sẽ theo cấp điện áp, theo thời gian sử dụng trong ngày và theo nhóm khách hàng điện, trong đó bổ sung giá điện cho các trạm sạc xe điện.

Chẳng hạn, giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện chia theo cấp điện áp, giờ bình thường - thấp điểm - cao điểm, thấp nhất 54% giá bán lẻ điện bình quân (1.037 đồng/kWh) và cao nhất 205% giá bán lẻ điện bình quân (3.937 đồng/kWh). Các giá này chưa gồm thuế VAT.

Theo dự thảo, hộ nghèo theo tiêu chí về thu nhập do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng quy định (không thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện) và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds