Banner

Luật Đất đai có thể hiệu lực từ 1/7

Thứ tư, 27/3/2024 16:55 (GMT+7)

Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2025. Tuy nhiên, Chính phủ đang muốn đề xuất Quốc hội đẩy nhanh hiệu lực so với mốc dự kiến.

Chính phủ muốn đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm hơn nửa năm, tức từ ngày 1/7. Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai thi hành Luật đất đai 2024 để có cơ sở trình Quốc hội cho phép Luật này có hiệu lực từ ngày 1/7.

Trước đó, Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua vào ngày 18/1 và dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2025. Hiện, Chính phủ đang muốn đề xuất Quốc hội đẩy nhanh hiệu lực hơn so với mốc dự kiến, tức rút ngắn 6 tháng.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp trình Chính phủ các nghị định và thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai như: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về giá đất...

Bộ trưởng Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ Nghị định quy định về quỹ phát triển đất; Nghị định quy định về thu tiền sử dụng tiền thuê đất...

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ nghị định, quyết định, thông tư liên quan.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai 2024.

"Trước ngày 31/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7", văn bản nêu rõ.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết hiện nay Bộ đang đẩy nhanh nhất tiến độ xây dựng nghị định và thông tư hướng dẫn và báo cáo Chính phủ, nếu kịp sẽ cùng với Bộ Xây Dựng đề nghị Quốc hội cho Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm trong tháng 7.

Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều, bao gồm các chính sách liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...

Luật Đất đai lần này cũng bỏ khung giá đất, quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm và bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014 (không bị tranh chấp) được cấp giấy chứng nhận...

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds