Banner

Một công ty thủy điện muốn lấy toàn bộ tiền quỹ đầu tư để chia cổ tức

Chủ nhật, 17/12/2023 04:00 (GMT+7)

Theo phương án trình cổ đông lần này, Thủy điện A Vương muốn sử dụng 30% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 100% quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức.

Công ty CP Thủy điện A Vương (UPCom: AVC) đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Theo đó, tỷ lệ chia trả cổ tức từ 2 nguồn trên là 47,89%, tương ứng với số tiền dự chi là hơn 359 tỷ đồng. Trong đó, 196 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và 164 tỷ đồng lấy từ quỹ đầu tư phát triển.

Tại thời điểm 30/9, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Thủy điện A Vương là 662,5 tỷ đồng và công ty có số dư quỹ đầu tư phát triển 164 tỷ đồng.

Như vậy, theo phương án trình cổ đông lần này, Thủy điện A Vương muốn sử dụng 30% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 100% quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức.

Việc lấy toàn bộ tiền từ quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho thấy nhà máy thủy điện này không có kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tỷ lệ cổ tức chính thức năm 2023 của Thủy điện A Vương sẽ được chốt vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức vào năm sau. Phương án trích nguồn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mà công ty xin ý kiến cổ đông trong thời gian tới chỉ là phương án tạm ứng cổ tức.

Diễn biến của cổ phiếu AVC trong 1 năm qua. Ảnh: FireAnt.

Thủy điện A Vương cũng đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2023. Theo đó, ngày 14/3/2024, công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 3/2023 với tỷ lệ 20,95%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.095 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 25/12 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/12.

Cuối tháng 8 trước đó, công ty thủy điện này cũng đã tiến hành chia cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng) và ngày 31/10 công ty chia tiếp cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 24,7% (1 cổ phiếu nhận 2.470 đồng).

Như vậy, sau 3 đợt chi trả, tỷ lệ cổ tức tại công ty thủy điện này có thể lên tới 70,65%, vượt xa kế hoạch 35% cho năm 2023 được đưa ra trước đó.

Về tình hình kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm nay, Thủy điện A Vương đạt doanh thu 499 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước và lãi sau thuế 281 tỷ đồng, cũng giảm 38% so với cùng kỳ năm 2022.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds