Banner

Ngân hàng Nhà nước giao room tín dụng 15% ngay đầu năm

Thứ ba, 2/1/2024 14:21 (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) định hướng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 15%, có thể linh hoạt điều chỉnh nhằm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản gửi các tổ chức tín dụng về kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024. Trong đó, nhà điều hành cho biết nhằm bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15% và linh hoạt điều chỉnh nhằm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, NHNN giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng cả năm hợp lý.

Theo Tổng cục Thống kê, đến 21/12/2023, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đã đạt 11,09%. Như vậy, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối năm 2023 ước đạt trên 13,246 triệu tỷ đồng. Với định hướng tăng trưởng tín dụng 15% cho cả năm, ước tính các tổ chức tín dụng sẽ bơm ròng ra nền kinh tế gần 2 triệu tỷ đồng qua kênh tín dụng, nâng quy mô tín dụng toàn thị trường đến cuối năm nay có thể đạt trên 15,233 triệu tỷ đồng.

Về dư nợ tín dụng, các tổ chức tín dụng kiểm soát tối đa đến 31/12/2024 = Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2023 + (Điểm xếp hạng năm 2022 x 3,5% x (Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2023 - Dư nợ tín dụng vượt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng NHNN thông báo năm 2023 (nếu có))) - Các khoản bán dư nợ tín dụng thực hiện bán trong năm 2024 và chưa thu tiền đến thời điểm tính dư nợ tín dụng (nếu có).

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh) kiểm soát tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá) không vượt quá mức dư nợ tín dụng nêu trên trong suốt năm 2024.

Trong khi các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh được yêu cầu kiểm soát tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá) đến cuối năm 2024 không vượt quá mức dư nợ tín dụng nêu trên.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn, bảo đảm chất lượng tín dụng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chưc tín dụng.

Tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu, tín dụng đi vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

NHNN cũng nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng, việc cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau với lãi suất ưu đãi trong khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng, hợp pháp lại gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng.

Cùng với đó, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Thường xuyên rà soát để cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hoá quy trình và thủ tục cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Trong năm 2024, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến, tình hình thực tế để điều hành tăng trưởng tín dụng chủ động, linh hoạt, kịp thời, bám sát tình hình để qua đó hỗ trợ hệ thống các tổ chức tín dụng đảm bảo cung ứng đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, gắn với thúc đẩy ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát .

"Trên cơ sở đánh giá diễn biến, tình hình thực tế phù hợp sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng năm 2024 và chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng để gửi đến từng tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cung ứng đủ và kịp thời vốn tín dụng cho nền kinh tế", NHNN cho biết.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds