Banner

Ngân hàng phải công khai lãi suất cho vay trước ngày 1/4

Thứ tư, 13/3/2024 16:19 (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng gửi đường dẫn (link) của Chuyên mục công bố các loại lãi suất về NHNN trước ngày 1/4.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện việc công bố lãi suất cho vay trước ngày 1/4. Ảnh: Việt Linh.

Tại văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc công bố lãi suất cho vay, NHNN nêu rõ qua báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của NHNN, đến nay, các tổ chức tín dụng đã cơ bản công bố thông tin về lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng và NHNN.

Tuy nhiên, một số tổ chức tín dụng vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện việc công bố lãi suất cho vay.

Vì vậy, để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc công bố lãi suất, nhà điều hành yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có).

Tổ chức tín dụng tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu công bố trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng; giải thích rõ ràng về nội dung thông tin, số liệu công bố; chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng (nếu có).

Tổ chức tín dụng (bao gồm HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát, bộ phận tuân thủ, bộ phận kiểm toán nội bộ và các bộ phận chức năng có liên quan của tổ chức tín dụng) có trách nhiệm thường xuyên giám sát để đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng gửi đường dẫn (link) của Chuyên mục công bố các loại lãi suất nêu tại công văn này về NHNN trước ngày 1/4; trường hợp tổ chức tín dụng thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với NHNN.

Trước đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại báo cáo tới NHNN tình hình công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, hạn cuối cùng là ngày 23/2.

Tuy nhiên, nhiều ngân hàng kiến nghị chỉ công bố lãi suất cho vay với cá nhân vì ảnh hưởng đến phần đông người dân và được công chúng quan tâm. Ngược lại, không công khai lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng doanh nghiệp.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds