Banner

Ngàng đường sắt dự kiến lãi bình quân 100 tỷ đồng mỗi năm

Thứ hai, 8/1/2024 05:00 (GMT+7)

Giai đoạn 2023-2025, Ủy ban quản lý vốn đặt mục tiêu đường sắt Việt Nam sẽ thoát lỗ và lãi 322,8 tỷ đồng, trung bình lãi hơn 100 tỷ đồng/năm.

Năm 2023, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ghi nhận có lãi trở lại sau nhiều năm thua lỗ. Ảnh: Minh Hoàng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (giai đoạn 2021-2025) của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).

Theo đó, giai đoạn này, chỉ tiêu đề ra là toàn Tổng công ty phải đạt doanh thu 39.544 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế âm 866,6 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2022 âm hơn 1.193,7 tỷ đồng, giai đoạn 2023-2025 sẽ thoát lỗ và lãi 322,8 tỷ đồng, trung bình lãi hơn 100 tỷ đồng/năm.

Theo đó, Ủy ban quản lý vốn yêu cầu tổng công ty phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn vốn đầu tư cho kinh doanh vận tải và đầu tư vào kết cấu hạ tầng đường sắt. Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, triển khai phương án huy động vốn để đầu tư đầu máy, toa xe hết niên hạn sử dụng.

VNR cũng được giao thực hiện xong phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị, đảm bảo các doanh nghiệp và đơn vị được cơ cấu lại đi vào hoạt động ổn định, phát triển có hiệu quả.

Với lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách, VNR hướng đến mục tiêu phục vụ theo nhu cầu hành khách, tập quán tiêu dùng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích, thuận lợi và đa dạng hóa dịch vụ vận tải...

Trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa, Ủy ban quản lý vốn yêu cầu doanh nghiệp phải tạo thuận lợi cho chủ hàng, chỉ một đầu mối tiếp nhận, niêm yết công khai giá, trách nhiệm người vận chuyển, chất lượng dịch vụ...

Trong năm 2023, doanh thu toàn tổng công ty đạt 8.503 tỷ đồng, đạt 101,8% kế hoạch năm và bằng 106,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, công ty mẹ đạt 6.247 tỷ đồng doanh thu, bằng 113,2% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,5 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch năm 2023 (năm 2022 lỗ 173 tỷ đồng).

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhu cầu vận tải hàng hoá năm 2023 giảm nên doanh thu vận tải hàng hoá bằng đường sắt chỉ đạt 95,1% kế hoạch, và sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds