Banner

NHNN yêu cầu quyết liệt xử lý, thu hồi nợ xấu

Thứ năm, 18/1/2024 14:41 (GMT+7)

Nhà điều hành thông báo tới các ngân hàng nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là xử lý, thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa và hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Xử lý và thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh nợ xấu mới là nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng năm 2024. Ảnh: NHNN.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị 01 thông báo với các tổ chức tín dụng về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2024.

Sau hơn một thập kỷ tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, ngoại trừ một số trường hợp thành công như Habubank, TPBank thì nhiều ngân hàng yếu kém trong diện tái cơ cấu bắt buộc đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Hiện toàn hệ thống ngân hàng vẫn còn 3 ngân hàng yếu kém trong diện mua lại bắt buộc gồm CBBank, OceanBank, GPBank và 2 ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt là DongABank và SCB.

Chính vì vậy, trong năm 2024, NHNN đã ra chỉ thị toàn ngành ngân hàng cần triển khai quyết liệt, hiệu quả "Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.

Đặc biệt, Thống đốc NHNN yêu cầu toàn hệ thống cần tập trung thực hiện hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

"Các tổ chức tín dụng cần đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu; nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh", nhà điều hành nêu rõ.

NHNN chỉ thị thêm mục tiêu trong năm 2024 của toàn ngành ngân hàng là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát mục tiêu năm 2024 bình quân khoảng 4-4,5%, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Theo đó, ngay từ đầu năm, NHNN đã ra điều hành tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng trong năm khong 15%, sẽ có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Cũng trong năm nay, toàn ngành ngân hàng sẽ tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng.. Phối hợp với các bên liên quan tiếp tục làm mạnh mẽ hơn công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các rủi ro, tồn tại và sai phạm của tổ chức tín dụng góp phần bảo đảm thị trường tiền tệ, ngân hàng.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds