Banner

Nới điều kiện nhà đầu tư tham gia vào công ty nông nghiệp Nhà nước

Chủ nhật, 14/1/2024 13:00 (GMT+7)

Nhà nước được bán một phần vốn tại công ty TNHH một thành viên nhưng cần nắm giữ vốn chi phối đối với công ty nông nghiệp có phương án sử dụng đất từ 500 ha trở lên.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Trong đó, Nghị định 04 đã bổ sung quy định công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đáp ứng đủ các điều kiện như có phương án sản xuất, chế biến ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và ngoài nước theo tiêu chí nhất định.

Một trong những tiêu chí yêu cầu ứng dụng công nghệ cao phải thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

Doanh nghiệp cũng cần áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.

Điều kiện thứ 2 là công ty nông nghiệp còn vốn Nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị.

Hình thức chuyển đổi là bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn cho nhà đầu tư và chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định tại Nghị định 23/2022.

Nghị định 04 đồng thời nêu rõ Nhà nước cần nắm giữ vốn chi phối đối với công ty nông nghiệp có phương án sử dụng đất từ 500 ha trở lên.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đủ các điều kiện như có tư cách pháp nhân; có vốn chủ sở hữu tối thiểu gấp 2 lần vốn điều lệ của phương án thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm gần nhất có lãi tính đến thời điểm đăng ký tham gia góp vốn hoặc mua phần vốn Nhà nước.

Nhà đầu tư cũng cần cam kết duy trì ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là nông, lâm nghiệp trong tối thiểu 3 năm kể từ ngày công ty TNHH hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Phần vốn góp không được chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải có phương án hỗ trợ doanh nghiệp sau thành lập công ty TNHH hai thành viên trong việc chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds