Banner

Novaland gia hạn lô trái phiếu 7.000 tỷ đồng thêm 1 năm

Thứ tư, 28/6/2023 16:12 (GMT+7)

Các trái phiếu dự kiến được Novaland điều chỉnh kỳ hạn 1 năm có tổng giá trị theo mệnh giá lên đến 7.000 tỷ đồng, được phát hành trong giai đoạn tháng 6-7/2020.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã: NVL) - vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa là 7.000 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty này cho biết sẽ thay đổi thời hạn trái phiếu được quy định tại phương án phát hành từ 36 tháng lên tối đa 48 tháng, tương đương thời điểm đáo hạn được dời sang năm 2024, thay vì trong năm nay như phương án cũ.

Ngoài việc thay đổi thời gian đáo hạn trái phiếu như trên, các nội dung khác sẽ tiếp tục được thực hiện theo phương án phát hành và nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành trước đó.

Được biết, các trái phiếu Novaland dự kiến điều chỉnh kỳ hạn được phát hành trong giai đoạn tháng 6-7/2020. Như vậy, Novaland sẽ có thêm một năm để xoay sở dòng tiền trả nợ các lô trái phiếu này.

Trước đó, công ty này cũng gia hạn thành công 2 lô trái phiếu có mã NVLB2123012 và NVLH2123010, tổng giá trị 2.300 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu NVLB2123012 có giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng được tập đoàn bất động sản này gia hạn thời gian đáo hạn thêm 2 năm, từ 20/7/2023 sang 20/7/2025. Lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được cố định ở mức 11,5%/năm (trước đó là 9,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,28%/năm).

Lô trái phiếu thứ 2 có mã NVLH2123010, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng được gia hạn thêm 21 tháng, tức đáo hạn vào ngày 17/3/2025. Lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn cố định ở 11,5%/năm (trước đó là 10,5%/năm).

Tài sản bảo đảm được bổ sung gồm các bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TP.HCM của Novaland hoặc bên thứ ba. Tỷ lệ tài sản bảo đảm sau khi bổ sung tương ứng tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Ngoài ra, công ty này cũng vừa tiến hành bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu NVLH2123006 trị giá 300 tỷ đồng bằng cổ phần NVL thuộc sở hữu của NovaGroup.

Cuối tháng 3 trước đó, Novaland cũng đạt thỏa thuận với trái chủ để gia hạn 3 lô trái phiếu NVLH2124002 (250 tỷ đồng), NVL2224006 (1.500 tỷ đồng) và NVLH2123010 (số dư còn lại 864 tỷ đồng).

Theo thông tin lãnh đạo Novaland báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vừa diễn ra tuần trước, tổng trái phiếu bán lẻ giai đoạn 2023-2024 của công ty còn 8.854 tỷ đồng (năm 2023 còn lại 6.632 tỷ đồng, năm 2024 còn 2.222 tỷ đồng).

Novaland đã hoán đổi được khoảng 1.000 tỷ đồng và gia hạn được khoảng 1.500 tỷ đồng. Số dư trái phiếu giai đoạn 2023-2024 còn lại sau đàm phán là trên 6.200 tỷ đồng (năm 2023 còn lại 5.500 tỷ đồng, năm 2024 còn khoảng 750 tỷ đồng).

Như vậy, trong thời gian 6 tháng (từ quý IV/2022 và quý I/2023), Novaland đã giảm được 9.000 tỷ đồng nợ vay.

HĐQT của công ty cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tái cấu trúc nợ, kế hoạch phát hành cổ phiếu, trái phiếu (bao gồm trái phiếu chuyển đổi) và các công cụ khác để tăng vốn cho hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính và thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời gian tới.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds