Banner

Quy mô ngành cơ khí tại Việt Nam

Thứ tư, 13/3/2024 15:00 (GMT+7)

Từng bước chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, nhất là nhóm ngành cơ khí đang có những thay đổi quan trọng về xu hướng phát triển.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds