Banner

Sacombank được Moody’s nâng bậc nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng

Thứ hai, 25/3/2024 20:00 (GMT+7)

Sacombank vừa được Moody’s - tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới - nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn lên 1 bậc.

Moody’s nâng 1 bậc xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn của Sacombank từ B3 lên B2. Chỉ số đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) và BCA điều chỉnh của Sacombank được nâng bậc từ Caa1 lên B3. Đồng thời, Moody’s cũng nâng 1 bậc đối với xếp hạng rủi ro đối tác (CRR) bằng nội tệ, ngoại tệ dài hạn và đánh giá rủi ro đối tác (CR) từ B2 lên B1.

Sacombank vừa được Moody’s nâng 1 bậc xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn.

Theo Moody’s, việc nâng bậc là do Sacombank xử lý đáng kể tài sản tồn đọng, giúp cải thiện chất lượng tài sản và khả năng sinh lợi nhuận. Moody's cũng xét đến hệ tiền gửi vững mạnh của Sacombank, giúp ngân hàng tăng khả năng huy động và thanh khoản.

Sacombank có mạng lưới huy động vững mạnh thông qua hệ thống chi nhánh rộng lớn, hỗ trợ khả năng thu hút tiền gửi mới, chi phí huy động khá tốt. Cuối tháng 6/2023, tỷ trọng nguồn vốn liên ngân hàng đạt 7,7% trong tổng tài sản, thuộc nhóm thấp nhất so với các ngân hàng cùng hạng.

Cuối năm 2023, tài sản có vấn đề tồn đọng của ngân hàng chiếm 2,2% tổng tài sản (giảm so với mức 2,7% cùng kỳ năm trước), sau khi tính các khoản dự phòng. Ngân hàng kiểm soát tốt khoản dự phòng, có thể cần trích thêm cho những tài sản này.

Ngoài ra, Moody’s cho rằng tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) sẽ được củng cố bởi biên lãi ròng (NIM) cao hơn trong thời gian tới.

Sacombank vừa được Brand Finance xếp hạng 322/500 thương hiệu ngân hàng lớn nhất toàn cầu.

Cuối năm 2023, Sacombank được Công ty cổ phần EY Việt Nam trao chứng nhận hoàn thành triển khai chuẩn mực quản lý rủi ro theo Basel III - tiêu chuẩn quản lý rủi ro ở cấp độ cao trong quản trị rủi ro ngân hàng. Sacombank vừa được Brand Finance xếp hạng 322/500 thương hiệu ngân hàng lớn nhất toàn cầu. 5 năm liên tiếp được Brand Finance xếp hạng, Sacombank tăng 100 bậc so với năm 2020. Những thành quả trên là minh chứng cho nỗ lực của Sacombank trong việc đầu tư, cải tiến mô hình quản trị, kinh doanh theo xu hướng công nghệ, từ đó khơi gợi, mang đến người dùng trải nghiệm gắn liền với thói quen, nhu cầu.

Tính đến cuối năm 2023, quy mô tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 674.000 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm; tổng huy động đạt hơn 578.000 tỷ đồng, tăng 11,3%; trong đó, chú trọng tăng tiền gửi CASA 8,8%. Tỷ lệ CAR hợp nhất 9,11%, tỷ lệ LDR đạt 82,77%, tỷ lệ NIM 3,9%. Các chỉ số ROA, ROE lần lượt đạt 1,22% và 18,30%, tương ứng tăng 0,31 và 4,47%. Sacombank đang phục vụ hơn 18 triệu khách hàng.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds