Banner

SHB chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%

Thứ hai, 3/7/2023 13:39 (GMT+7)

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

Ngày 30/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho SHB phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 18%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 18 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng thêm hơn 5.520 tỷ đồng, lên mức 36.194 tỷ đồng.

Trước đó, SHB cũng đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 5.971,6 tỷ đồng theo hai phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua.

Bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 18% từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 và phát hành khoảng 45,12 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi thực hiện 2 phương án trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 30.674 tỷ đồng lên mức 36.645 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị của SHB đã có nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là ngày 25/7.

Trong các năm trước, SHB thường chi trả cổ tức đều đặn 7-15%/năm. Lãnh đạo SHB cho biết việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng nhằm nâng cao năng lực tài chính kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, và đáp ứng các lợi ích kỳ vọng của cổ đông.

Năm 2023, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 10.600 tỷ đồng, tăng 9,67%; tổng tài sản sẽ tăng trưởng 10,09%; huy động vốn thị trường 1 tăng 14,78%; dư nợ cấp tín dụng tăng 14%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 15% và qua đó dự kiến vốn điều lệ đạt trên 40.000 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2023, tổng tài sản đạt 570.194 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt 440.359 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng đạt 422.175 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của SHB đạt 6.204 tỷ đồng, tăng 32,2%. Lãi thuần đạt 4.994 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Qua đó, đưa SHB vào nhóm ngân hàng có tăng trưởng lãi thuần cao nhất hệ thống trong quý I/2023. Với kết quả trên, dù tích cực trích lập dự phòng rủi ro (gấp gần 3 lần cùng kỳ), SHB vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 3.620 tỷ đồng.

Vừa qua, SHB cũng đã hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ SHB Finance cho đối tác Krungsri - Thái Lan trong lộ trình thoái 100% vốn theo thỏa thuận thương vụ được ký kết trước đó. Ba năm tiếp theo, SHB sẽ tiến hành chuyển nhượng toàn bộ 50% cổ phần còn lại cho Krungsri theo thỏa thuận.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds