Banner

Bà Trương Thị Mai thôi làm Thường trực Ban Bí thư

Thứ năm, 16/5/2024 17:02 (GMT+7)

Trung ương đồng ý cho bà Trương Thị Mai thôi chức Thường trực Ban Bí thư và Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc.

Tại hội nghị, Trung ương đã cho ý kiến về công tác nhân sự và cán bộ. Trong đó, Trung ương xem xét cho bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, thôi các chức vụ, nghỉ công tác.

Trung ương kết luận bà Trương Thị Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và hoạt động của Quốc hội.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Mai đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, bà đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Trung ương đồng ý cho bà Trương Thị Mai thôi chức Thường trực Ban Bí thư và Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23/1/1958, quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trong quá trình công tác bà Trương Thị Mai đã trải qua các chức vụ như: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII; Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 11/2021, bà Mai được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 6/3/2023, Bộ Chính trị quyết định phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds