Banner

Bộ TN&MT yêu cầu dự báo đủ độ tin cậy về áp thấp, bão lũ

Thứ năm, 22/2/2024 13:04 (GMT+7)

Bộ TN&MT yêu cầu ngành khí tượng thủy văn dự báo đủ độ tin cậy quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới trước 2-3 ngày, tăng thời hạn cảnh báo quỹ đạo và cường độ bão trước 3-5 ngày.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”.

Kế hoạch nêu ra các nhiệm vụ cụ thể trong quá trình hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn. Đặc biệt trong đó là kế hoạch về công nghệ thông tin và chuyển đổi số khí tượng thủy văn.

Cụ thể, ngành thủy văn sẽ xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số và nền tảng số; đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

Một đoạn kè chắn sóng ở TP Hội An bị sóng biển đánh hỏng. Ảnh: Công Sáng.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia tập trung, liên thông với các cơ sở dữ liệu chung của quốc gia; ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Số liệu quan trắc tại các trạm thuộc hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia được thu nhận sát theo thời gian thực, kiểm soát, lưu trữ theo đúng quy định.

Bộ TN&MT đặt mục tiêu đầu tư mở rộng các trạm thông tin vệ tinh mặt đất, thiết bị thông tin lưu động; vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo đa thiên tai, kết hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia.

Hiện đại hóa công nghệ quan trắc khí tượng thủy văn đến năm 2030, tăng thêm số trạm tự động trên toàn mạng lưới. Nghiên cứu bước đầu áp dụng công nghệ quan trắc bằng vệ tinh, camera, trí tuệ nhân tạo; tăng dày mật độ ra đa thời tiết cho các khu vực trên đất liền, biên giới, các đảo và quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.

Đặc biệt, Bộ TN&MT sẽ đầu tư, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng, nhất là đối với mưa, bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển.

Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, Bộ TN&MT nhấn mạnh dự báo đủ độ tin cậy quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới trước 2-3 ngày, tăng thời hạn cảnh báo quỹ đạo và cường độ bão trước 3-5 ngày.

Dự báo, cảnh báo lũ đủ độ tin cậy đối với các hệ thống sông lớn ở Bắc Bộ trước 2-3 ngày, ở Trung Bộ trước 1-2 ngày, ở Nam Bộ trước 10 ngày.

Tăng chất lượng dự báo định lượng mưa lớn trước 2-3 ngày lên thêm 5-10% so với năm 2020; cảnh báo đủ độ tin cậy lũ quét, sạt lở đất trước 6 giờ.

Bộ TN&MT cũng sẽ từng bước nghiên cứu, làm chủ công nghệ phương tiện đo, thám sát bằng phương tiện bay, vệ tinh khí tượng, mô hình tính toán toàn cầu về khí tượng, mô hình thủy văn, hải văn hiện đại.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds