Banner

Chủ tịch Quốc hội tiếp Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Thứ năm, 28/3/2024 13:24 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) do ông Masayoshi Fujimoto và ông Masayuki Hyodo dẫn đầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt Masayoshi Fujimoto. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt Masayuki Hyodo. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt Masayoshi Fujimoto. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt Masayuki Hyodo. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

Đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt Masayoshi Fujimoto phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

Đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt Masayuki Hyodo phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

Đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt Masayuki Hyodo phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Nhan Sáng/Vietnam+.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds