Banner

Lương chủ tịch tập đoàn nhà nước cao nhất 70 triệu/tháng

Thứ sáu, 5/4/2024 14:06 (GMT+7)

Lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cao nhất là 70 triệu đồng; thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát cao nhất 60 triệu đồng.

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành văn bản hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/4.

Lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cao nhất là 70 triệu đồng. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Văn bản hợp nhất từ Nghị định số 87 và Nghị định số 64 được áp dụng thực hiện đối với 3 tập đoàn, tổng công ty là Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Theo đó, lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cao nhất là 70 triệu đồng; thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát cao nhất 60 triệu đồng; kiểm soát viên cao nhất 50 triệu đồng.

Cụ thể, loại 1, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: Vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý, hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên.

Loại 2, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch, vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng; doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng, và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người.

Mức tiền lương kế hoạch của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên chuyên trách được xác định theo mức lương cơ bản gắn với lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là tỷ suất lợi nhuận) kế hoạch so với lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề.

Mức tiền lương thực hiện được căn cứ vào mức tiền lương kế hoạch và lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch theo nguyên tắc quy định.

Trường hợp lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận kế hoạch thì được tính thêm vào tiền lương theo nguyên tắc vượt 1% lợi nhuận so với kế hoạch, được tính thêm 2% tiền lương nhưng tối đa bằng 2 tháng kế hoạch tiền lương.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds