Banner

Ông Lương Cường làm Thường trực Ban bí thư

Thứ năm, 16/5/2024 16:59 (GMT+7)

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được phân công giữ chức Thường trực Ban bí thư.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được phân công giữ chức Thường trực Ban bí thư.

Đại tướng Lương Cường sinh ngày 15/8/1957 tại Việt Trì, Phú Thọ.

Trong quá trình công tác từ tháng 2/1975 tới 4/2003, đồng chí đã trải qua nhiều cấp bậc như chiến sĩ, thiếu úy, trung úy, thượng úy..., công tác ở các đơn vị khác nhau của quân đội.

Năm 2002, đồng chí được phân công làm Chính ủy Quân đoàn 2. Đến tháng 2/2006, đồng chí được phong hàm Thiếu tướng.

Năm 2009, đồng chí được thăm quân hàm Trung tướng. Năm 2011, đồng chí làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 4/2016, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 1/2019, đồng chí được phong quân hàm Đại tướng.

Từ tháng 1/2021 tới nay, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds