Banner

Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Thứ ba, 2/4/2024 16:45 (GMT+7)

Với 100% số phiếu tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN.

Ngày 2/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về công tác cán bộ và 17 nghị quyết chuyên đề.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Hạnh Chung; giới thiệu bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Phong.

Với 100% số phiếu tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và thống nhất, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về: phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; cho phép kéo dài thực hiện, giải ngân và hủy dự án vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2024; phương án phân bổ và sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023; ban hành quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh... Đây là những nghị quyết quan trọng để tổ chức triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các nghị quyết bảo đảm hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN.

Các đơn vị, địa phương cần tiếp tục bám sát nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 và tình hình thực tế địa phương để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, ban Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động rà soát, đánh giá chính sách đã ban hành để chỉ ra những khó khăn, bất cập và đề nghị tháo gỡ, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, đoàn kết, thống nhất cùng chung trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành rõ ràng, cụ thể, sát sao, quyết liệt hơn, truy bám đến cùng của vấn đề nhằm thực hiện hiệu quả, triệt để từng nhiệm vụ cụ thể.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds