Banner

Quang cảnh buổi Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa XIII

Thứ năm, 16/5/2024 13:50 (GMT+7)

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds