Banner

Tạm dừng việc thay đổi lãnh đạo ở 5 huyện, thành phố của Lâm Đồng

Thứ ba, 19/3/2024 10:34 (GMT+7)

Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo TP Đà Lạt và 4 huyện tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý… để thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính.

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ký văn bản gửi Thành ủy Đà Lạt và Huyện ủy ở các huyện Lạc Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên về công tác cán bộ. Các địa phương này thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025.

Một góc huyện Lạc Dương, địa phương sẽ sáp nhập vào TP Đà Lạt.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương nói trên tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của cấp có thẩm quyền thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

Các huyện, thành phố nói trên cũng tạm dừng việc tuyển dụng công chức, viên chức (trừ viên chức giáo dục). Chỉ thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức đối với những vị trí không thể bố trí được người kiêm nhiệm và phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ để thẩm định theo phân cấp).

Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu, đối với việc giải quyết chuyển công tác ra khỏi các địa phương nêu trên theo nguyện vọng cá nhân của công chức, viên chức (trừ viên chức giáo dục), chỉ thực hiện khi lãnh đạo đơn vị cam kết đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương phải sáp nhập sẽ thực hiện theo quy định sau khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính tương ứng có hiệu lực thi hành.

Huyện Đạ Huoai cùng các huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên sẽ phải sáp nhập thành một huyện mới.

Trước đó, ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch, có việc phải sáp nhập 3 huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai và khuyến khích sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt.

Theo phương án của tỉnh Lâm Đồng, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Lạc Dương sẽ được nhập vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị TP Đà Lạt. Sau khi sáp nhập, địa giới hành chính của TP Đà Lạt được mở rộng gấp 4 lần hiện hữu, tiếp giáp với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk…

3 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng là Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên sẽ được sáp nhập thành một huyện. Sau khi sắp xếp, đơn vị của huyện mới sẽ có diện tích tự nhiên hơn 1.448km2, quy mô dân số trên 146.000 người.

Theo lộ trình đề ra, năm 2024, tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính nói trên; kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính; tập trung giải quyết chế độ chính sách dôi dư tại các cơ quan, đơn vị; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của các cơ quan, đơn vị đã thay đổi địa giới, tên gọi…

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds