Banner

Trung ương đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước

Thứ tư, 20/3/2024 17:06 (GMT+7)

Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch nước theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 20/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Thưởng được đồng ý cho thôi chức Chủ tịch nước theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Ông Võ Văn Thưởng năm nay 54 tuổi, quê ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, là Thạc sĩ Triết học.

Ông là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X khi mới 36 tuổi. Ông cũng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng hai khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII. Ông Thưởng là đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIV, XV.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds