Banner

Việt Nam đồng bảo trợ nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc về AI

Thứ ba, 26/3/2024 14:39 (GMT+7)

Phái đoàn Thường trực Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng một nghị quyết về AI cân bằng, đặt nền móng cho việc xây dựng các khuôn khổ quản trị và hợp tác.

Việt Nam đã tích cực thực hiện vai trò đồng bảo trợ Nghị quyết “Nắm bắt cơ hội từ các hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (AI) an toàn, đảm bảo và tin cậy phục vụ phát triển bền vững” do Mỹ đề xuất và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại New York ngày 21/3.

Toàn cảnh một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.

Đây là văn kiện chính thức đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc về AI, khẳng định các hệ thống AI an toàn, đảm bảo và tin cậy có thể đóng góp tích cực cho nỗ lực thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), thúc đẩy hòa bình, bảo vệ quyền con người và thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia.

Mặt khác, nghị quyết cũng chỉ ra mặt trái của AI nếu thiếu cơ chế quản trị phù hợp, nhất là nguy cơ bị lạm dụng vào mục đích xấu, làm xói mòn tính toàn vẹn của thông tin, cản trở phát triển bền vững trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, làm gia tăng bất bình đẳng…

Nghị quyết kêu gọi các quốc gia phối hợp xây dựng những cơ chế quản trị AI ở cả cấp độ quốc gia và toàn cầu, theo hướng phù hợp với luật pháp quốc tế, vừa thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI phục vụ phát triển bền vững, vừa kiểm soát hiệu quả các rủi ro, đồng thời tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực số.

Trong quá trình thương lượng nghị quyết kéo dài hơn 3 tháng, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tích cực tham gia tham vấn, đóng góp ý kiến trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia và phù hợp với quan điểm của các nước đang phát triển, góp phần xây dựng một nghị quyết cân bằng, đặt nền móng cho việc xây dựng các khuôn khổ quản trị và hợp tác quốc tế về AI.

QC
Powered by mAds
Cùng danh mục
QC
Powered by mAds